Goldbach

Goldbach

90IT

威望 : 0 积分 : 1960 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

多谢! 我用了第一种,这是我的script: if (_source.response.xxx) { _source.response.xxx.error} else if (_source.response.yyy) {_source.response.yy...

0

嗯。这个的确是个办法,能实现。增加新的域可以动态添加到query中,我对响应时间也没要求,所以应该可以。多谢了~

更多 »发问

2

4035 次浏览  • 2 个关注   • 2016-06-13

2

2732 次浏览  • 2 个关注   • 2016-05-19

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 1960 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2016-08-10 19:09
更多 » 关注 2

stab medcl

更多 » 0 人关注
关注 2 话题
主页访问量 : 2214 次访问