Q:非洲食人族的酋长吃什么?

请问这样的日志格式怎么写logstash的配置文件呢

匿名 | 发布于2016年07月20日 | 阅读数:3779

请问这样的日志格式怎么写logstash的配置文件呢?日志文件见复件,小弟刚刚学logstash不知道怎么写,有帮忙的吗?
 
日志格式如下

 14492650 |          1 |       5582 | 2016-06-26 | 05:57:32 | 2016 |     6 |   25 |    5 |   55 | 16977 |   79052 |  | 123232|
已邀请:

syi2005s

赞同来自:

问题解决,使用CSV搞定

要回复问题请先登录注册